Monthly Archive: Červen 2016

Omluva a dobře míněná kritika

Omlouvám se čtenářům Principu a jmenovitě jeho čtenáři ing. Valdemaru Grešíkovi, že v mém příspěvku k pořádání trhů v Podmoklech byla chybná informace a z ní plynoucí chybné závěry o dotaci na stavbu tržnice...

Mapa ferrat

A zase ta via ferrata…

Děčínská radnice si vyžádala posudek statika na čtvrtý nástupní směr (viz zpráva na straně 3) via ferraty, a náměstek Jiří Anděl říká, že se potvrdilo to, čeho se obávali. Ale kdo se obával –...

Děčín - most

Děčín a jeho rozvoj

Pro rozvoj města jsou zásadní prorůstové investic tedy investice, které přinášejí městu buď přímý, nebo druhotný efekt. Mimořádná je investice, která přináší obojí. Pokusím se zhodnotit aktuální stav rozhodujících investic na území města, případně...

z-saská

Bude Teplická bezpečnější?

Primátorka Děčína, Marie Blažková, jednala na Krajském úřadu Ústeckého kraje o úpravě křižovatky ulic Teplická – Saská. Kraj o přestavbě křižovatky uvažuje již několik let. Tím, že město vykoupilo dům sousedící s komunikací, by...

Město proti hluku ve Vilsnici

Primátorka města Marie Blažková jednala se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR o řešení hlukové zátěže obyvatel žijících ve Vilsnici u silnice I/62 Děčín – Ústí nad Labem. Protihluková...

Kterak využít bedny

 Zbavíme se příšerností, zvaných izolační zeleň? Je sobota 11. června t. r., 10 hodin a na ČT 2 právě odvysílali pořad o zahrádkaření. Mimo jiné se tam objevily bedny, podobné našim nechvalně známým z...

Ani naše problémy nikdo neřeší

Pan Jan Jano si v minulém Principu stěžoval na to, jak jeho problémy, jako podnikatele a předsedy romské organizace Integrace Děčín, nikdo neřeší. Že nedostává stavební zakázky od města, že Romy zastupitelstvo nebere vážně,...

Kam s ním? aneb Celkem o hovínku…

Určitě nejsem jediný, komu vadí psí exkrementy v našich městech, na sídlištích. Proto se s vámi chci podělit o jeden příběh, který jsem nedávno slyšel. Jeden Američan se přistěhoval do Holandska. Přestože měl dobré...

Nástupní stanice

Turista je fenomén dnešní doby

Na téma lanovka přes Labe a turismus jsme hovořili s ing. Pavlem Sukdolem, místopředsedou Hospodářské a sociální rady okresu Děčín a iniciátorem výstavby kabinové lanovky na Pastýřskou stěnu v Děčíně. ♦ V jaké stavu...